Το ISO 9001, είναι το βασικό πρότυπο ποιτικής διαχείρισης για τις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας το εφαρμόζει σταθερά από το 2007, προκειμένου:

  • Το σύνολο των προϊόντων μας, όχι απλά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά να καλύπτει πλήρως τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.
  • Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη από την πρώτη φορά που θα έρθει σε επαφή με την PRINTERLAND αλλά και κάθε φορά, με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • Η επίτευξη του συνόλου των ετήσιων αντικειμενικών και μετρήσιμων στόχων ποιότητος που καθορίζει η PRINTERLAND
  • Η συνεχή βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά, αλλά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η PRINTERLAND έχει ορίσει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητος, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες πλευρές των λειτουργιών της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Συστήματος με τις απαιτήσεις.

Οι στόχοι επιτυγχάνονται με:

  • Την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου.
  • Με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (ηθικών και υλικών μέσων).
  • Με συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, σε τεχνικά αλλά και θέματα διαχείρισης ποιότητος.

'Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση της Διοίκησης & του Προσωπικού της PRINTERLAND με τις απαιτήσεις για την ποιότητα και την πορεία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Κάντε Σύνδεση ή Επαναφορά Κωδικού
Ρυθμίσεις cookies