Το ISO 14001, είναι το διεθνές πρότυπο που ορίζει την περιβαλλοντική διαχείριση. Η εταιρεία μας το εφαρμόζει σταθερά από το 2012, προκειμένου να επιτύχει:

  • Την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και την πρόληψη της ρύπανσης.
  • Τη σωστή διαχείριση των απορριμάτων.
  • Τη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού.
  • Τη θέσπιση οικολογικών κριτηρίων στις προμήθειες των αγαθών όπου είναι πρακτικά εφικτό.
  • Την αποφυγή χρήσης βλαβερών ουσιών και προιόντων όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Τον καθαρισμό των χώρων με χρήση οικολογικών μεθόδων και υλικών όπου αυτό είναι εφικτό.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η PRINTERLAND έχει ορίσει και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες πλευρές των λειτουργιών της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η προστασία του περιβάλλοντος.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση της Διοίκησης & του Προσωπικού της PRINTERLAND με τις απαιτήσεις για την ποιότητα και το περιβάλλον, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Κάντε Σύνδεση ή Επαναφορά Κωδικού
Ρυθμίσεις cookies